• De projectmanagers van EuroConsult verzorgen het ontwerp, de realisatie en de nazorg van diverse projecten. Onze projectmanagers ontnemen u de zorgen van dit totale proces.

  • Onze architecten onderzoeken de context van de locatie en inventariseren de functionele, technische en financiële randvoorwaarden en verwerken deze in het programma van eisen.

  • EuroConsult adviseert u bij het opzetten en het verbeteren van uw industriële processen en opslag- en distributieactiviteiten. Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en comfort bij het ontwikkelen van gebouwconstructies en -installaties.

  • EuroConsult is full service dienstverlener voor eigenaren en gebruikers. We ontwerpen en realiseren projecten op maat; zowel in opdracht, als op basis van uw huur wens.

Logistieke  Dienstverlening

Als multidisciplinair dienstverlener voor huisvesting en vastgoed realiseren wij logistieke projecten. EuroConsult is sterk in totaaloplossingen. Onze aanpak biedt u het gemak en de efficiency van slechts één ervaren partij voor zowel projectmanagement, ontwerp en engineering. Onze integrale design formule gaat nog verder en biedt u zekerheid voor uw totale huisvestingsproces inclusief de realisatie. U heeft één verantwoordelijk aanspreekpunt vanaf de eerste analyse en locatiestudie tot en met de oplevering.

EuroConsult is in staat uw wensen snel en efficiënt te inventariseren en de haalbaarheid ervan te bepalen. De projectmanagers van EuroConsult verzorgen ontwerp, realisatie en nazorg. De betrokkenheid van alle disciplines van begin tot eind betekent ook continuïteit van informatie, snelle communicatie, goede afstemming en integrale kwaliteitscontrole.
Het ontwerp wordt meteen afgestemd op uitvoerbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. In een vroeg stadium worden gespecialiseerde leveranciers uitgedaagd om in concurrentie met inventieve oplossingen te komen, zodat ook die al in het ontwerp meegenomen kunnen worden. Door onze integrale aanpak en totale procesbeheersing realiseren wij uw project sneller, efficiënter en met de optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Een (her)huisvestingstraject is vaak een moeizaam proces. Onze projectmanager ontneemt u de zorgen van dit totale proces. Hij (of zij) is uw steun en toeverlaat, helpt u te bepalen wat u wilt en wat u kunt. Hij (of zij) structureert het hele proces en maakt het voor u helder en inzichtelijk.

Onze architecten toetsen met gesprekken, referentiebeelden en schetsontwerpen uw beeldverwachting en onderzoeken de context van de locatie. We inventariseren ook de functionele, technische en financiële randvoorwaarden en verwerken ze in het programma van eisen. Onze uitdaging is om al deze aspecten goed afgewogen voor u samen te brengen.

EuroConsult adviseert u bij het opzetten en het verbeteren van uw industriële processen en opslag- en distributieactiviteiten. En verzorgt de vertaling daarvan naar huisvesting. Na een grondige analyse maken we scenario's en bijbehorende implementatieplannen.
We berekenen de investeringskosten, effectiviteit en terugverdientijd. U selecteert samen met ons de juiste oplossing en wij verzorgen de rest.

Gebouwconstructies

Gebouwen en processen worden steeds complexer. Steeds meer partijen zijn bij de bouw betrokken. Eén centrale verantwoordelijkheid voor alle constructieve aspecten van een gebouw is dus wenselijk. Onze hoofdconstructeur heeft én houdt voor u het overzicht. Vanaf de fundering tot en met de dakconstructie. Hij ontwerpt een uitgekiend concept, coördineert en controleert vervolgens alle constructieve aspecten van het bouwproject.


Gebouwinstallaties

Duurzaamheid en comfort zijn belangrijk. Gebouwinstallaties spelen dan ook een steeds grotere rol in het ontwerp en de investeringskosten. De optimalisatie van het installatieontwerp is bepalend voor de functionaliteit, de gebruikszekerheid en het energieverbruik van uw gebouw. Bij EuroConsult is het installatieontwerp dan ook van meet af aan volledig geïntegreerd in het totale ontwerp.

EuroConsult is full service dienstverlener voor eigenaren en gebruikers. We ontwerpen en realiseren projecten op maat; zowel in opdracht, als op basis van uw huur wens. Onze specialisten staan u met raad en daad bij met strategische vastgoedadviezen, locatieanalyses, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies. We ontwikkelen en participeren als partner van onze klanten. We zijn u graag van dienst, ook als gedelegeerd ontwikkelaar. EuroConsult is altijd gericht op maatwerkoplossingen en staat open voor samenwerkingsverbanden. We zoeken samen met u de beste oplossing voor uw huisvestingsvraag.